สำหรับผู้สอบหลายคนที่คิดว่า IELTS Speaking เป็นส่วนของการสอบที่ยากที่สุด ยิ่งคนที่โดยปกติไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาด้วยแล้วเมื่อต้องทำการทดสอบก็ย่อมมีความกังวลใจ ทางแก้ไขที่ได้ผลที่สุดคือการนำตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติในการสนทนา และในเบื้องต้นหากคุณต้องการที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS  ในส่วนของ IELTS Speaking ที่คุณต้องรู้และทำความเข้าใจ มีดังนี้

IELTS Speaking เป็นการทดสอบการพูด ใช้เวลาในการสอบประมาณ 10-15 นาที เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สอบและเจ้าหน้าที่ เพื่อทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบจะแบ่งเป็นสามส่วน โดยเริ่มจากง่ายไปยาก ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง  เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์คุณในเรื่องส่วนตัว คุยกันแบบสบายๆ ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง เรื่องครอบครัว เรื่องเรียน และเรื่องความสนใจของคุณ เช่น ชอบทำงานอดิเรกอะไร และจะมี key question ที่นำไปสู่การสอบส่วนที่สอง โดยข้อสอบส่วนที่หนึ่งนี้จะใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 5 นาที

ส่วนที่สอง เริ่มยากขึ้นมาหน่อย โดยเป็นการถามด้วยการ์ดคำถาม โดยผู้สอบจะต้องตอบคำถามจากหัวข้อที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ที่สำคัญคือ เขามีเวลาให้เตรียมตัวเพียง 1 นาที และทดสอบการพูดประมาณ 2 นาที และเจ้าหน้าที่จะทำการถามคำถามจากสิ่งที่คุณได้พูดไป ต่อเนื่องมาจากคำถามส่วนที่หนึ่ง

ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่ยากที่สุด เป็นการโต้แย้งกันระหว่าง Examiner กับ ผู้เข้าสอบ โดยแสดงความคิดเห็น ซึ่งหัวข้อที่โต้แย้งกันก็จะเป็นหัวข้อในส่วนที่สอง ใช้เวลาในส่วนนี้ประมาณ 5 นาที

สำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนน IELTS Speaking  แบ่งเป็นการพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. Fluency and Coherence ความคล่องและความต่อเนื่องทางภาษา การตอบโดยไม่ติดขัดและไม่ใช้เวลาในการคิดนาน
  2. Lexical Resource ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กว้างและหลากหลาย และเลือกใช้คำศัพท์ในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ตามรูปประโยคนั้นๆ
  3. Grammatical Range and Accuracy ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและ Tense ได้ถูกต้อง รวมทั้งการเชื่อมคำได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์
  4. Pronunciation ความสามารถในการใช้สำเนียงออกเสียง ไม่ได้หมายความว่าต้องมีสำเนียงในแบบเจ้าของภาษาแต่เน้นการออกเสียงหนักเบาในแต่ละคำเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้อง

 

สุดท้ายเราขอฝากข้อแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคสำหรับการสอบ  Part Speaking  ไม่มีอะไรเป็นเทคนิคหรือทางลัด ที่ดีเท่ากับการฝึกพูดให้มาก ข้อสอบในส่วนที่สองและสาม มีคะแนนเยอะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ แต่ในทุกๆการตอบคำถามมันเชื่อมโยงกันจึงควรทำให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น หากบอกว่า อย่าเครียด ก็คงยากเพราะความเครียดเกินขึ้นแน่นอน เพียงแต่ต้องควบคุมความเครียดให้ได้ เวลาพูดตอบ ไม่ต้องรีบร้อน ควรพูดช้าๆ ชัดๆ และอีกอย่างที่ช่วยได้คือ การสังเกตท่าทีของ Examiner สำคัญมากพิจารณาบุคลิกภาพของคู่สนทนาด้วยว่าคุณควรตอบอย่างเป็นทางการหรือสามารถตอบด้วยท่าทีที่สบายๆ